Násobenie, delenie

Domů
Písomky z matiky
Matematické portály
Matematické zaujímavosti
Online testíky a hry
Internetový kvíz
Bonus
www.listy.tanika.sk
www.informatika.tanika.sk

Na tejto stránke nájdete niekožko písomiek,  pracovných listov i prezentácií vhodných  na precvičenie učiva o násobení, delení a delitežnosti prirodzených čísel. Materiály majú rôzny stupeň náročnosti.  Materiály budú priebežne dopĺňané.

Pracovné listy:

Odrážka

Pracovný list I.

Odrážka

Pracovný list II.

Odrážka

Pracovný list - číselné reaze

Odrážka

Pracovný list - delenie

Odrážka

Pracovný list - Vlci    (Env)

Odrážka

Pracovný list - Tatranské plesá    (Env)

Odrážka

Pracovný list - Les    (Env)

Odrážka

Pracovný list - Les a vtáky    (Env)

Odrážka

Slovné úlohy

Odrážka

Tvoríme slovné úlohy  pre šikovných, alebo skupiny

Odrážka

Precvičujeme poradie matematických operácií

Odrážka

Delenie 2-ciferným delitežom A  jednoduchšie

Odrážka

Delenie 2-ciferným delitežom B  jednoduchšie

Odrážka

Delenie 2-ciferným delitežom A  náročnejšie

Odrážka

Delenie 2-ciferným delitežom B  náročnejšie

Odrážka

Doplňujeme neznáme číslo alebo znamienko

 

 

Písomky:

 

Odrážka

Delenie dvojciferným číslom

Odrážka

Operácie s prirodenými číslami

Odrážka

Premena jednotiek dĺžky 

Odrážka

Test I.

Odrážka

Test II.

Odrážka

Delitežnos

Odrážka

Delitežnos jednoduchá

 

Prezentácie:

 

Odrážka

Znaky delitežnosti

 

Online testíky:

 
Odrážka

Delitežnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJ.sk

Domů | Písomky z matiky | Matematické portály | Matematické zaujímavosti | Online testíky a hry | Internetový kvíz | Bonus | www.listy.tanika.sk | www.informatika.tanika.sk

Na otázky ohžadne tohto webu odpovie [tanika@modernyucitel.net].
Posledná aktualizácia: 27. 12. 2012