Firmy

Fluktuácia zamestnancov vo firmách

Každý z nás sa s ňou už stretol a to buď priamo, alebo iba z počutia. No v každom prípade ak sme už niekedy pracovali vo firme kde dochádzalo často k fluktuácii zamestnancov, bol to pre nás signál ako sa takej spoločnosti vyhnúť, pretože v nás vyvoláva negatívne reakcie. Veď kto z nás by chcel pracovať vo firme kde jeden deň stretne svojho kolegu a na druhý deň sa dozvie, že práve tento kolega sa už v práci neobjaví?

fluktuácia zamestnanca

Kedy sa vo firme začne hovoriť o fluktuácii a jej vedenie si uvedomí, že jej čelí?

Fluktuácia zamestnancov je v prvotných štádiách iba nepatrná a často podceňovaná. Mnoho firiem, spoločností ju odhalí až vtedy, keď nestúpa dopyt po tovare či službe a sú zaznamené nižšie obraty z predaja a teda zisk firme klesá .

Až v tomto „pokročilom štádiu neúspechu” sa vedenie firmy, resp. spoločnosti začne zamýšlať nad tým, prečo má konkurencia viac zákazníkov a vyššie zisky. Tak ako už bolo mnoho krát povedané, úspech spoločnosti spočíva v spokojnosti zamestnancov. Preto je potrebné, aby firma mala snahu zmeniť svoj prístup voči zamestnancom ale aj nastaviť fungovanie jej samotnej.

Aké sú najčastejšie dôvody fluktuácie zamestnancov vo firme?

  • nízke platy zamestnancov a nesprávne nastavený systém odmeňovania zamestnancov
  • nedostatočná motivácia zamestnancov v podobe rôznych benefitov (príspevok na dovolenku alebo rekreáciu, preventívne prehliadky, sick days, možnosť práce home office, firemné, spoločenské a kultúrne podujatia, zľavové poukážky, príspevky na bývanie pre nových zamestnancov, príspevky na stravovanie a podobne)
  • spoločnosť nemá jednoznačne stanovené hodnoty a absentuje aj firemná kultúra
  • vedenie firmy nedostatočne komunikuje so svojimi zamestnancami a nezaujíma sa o ich potreby
  • dlhodobo sa neriešia problémy na ktoré zamestnaci poukazujú a nemajú spätnú väzbu
  • podceňuje sa proces zaškolovania a adaptácie nového zamestnanca na pracovné prostredie
  • zamestnanec nemá pocit seberealizácie a nedostáva sa mu uznanie od vedenia
  • spoločnosť neuznáva modernizáciu, odmieta inovácie a akékoľvek zmeny

obrázok firmy

V prípade, ak by sa vedenie firmy zamyslelo nad vyššie uvedenými dôvodmi fluktuácie a reálne zhodnotilo či svojim zamestnancom ponúkajú to, čo od nich ich zamestnanci očakávajú, alebo čo im pri nástupe ponúknu a reálne splnia, miera fluktuácie v ich firme by sa výrazne znížila. Nikto z nás nie je predsa “fluktuant” dobrovoľne a nikto sa ním ani nechce stať.