Ženy

Budujme s našimi deťmi zdravé vzťahy

Budovať vzťahy s našimi deťmi je dôležité hneď od prvého momentu. Je nesprávne si myslieť, že dieťa nič nevníma kým nevie rozprávať. Práve naopak. Už vtedy sa začína kryštalizovať jeho osobnosť, jeho vyvíjanie sa v zrelé a múdre dieťa. Mnoho rodičov si však myslí, že keď už dieťa začne chodiť do školy a stretáva kamarátov, nás ako rodičov už nepotrebuje. Opäť chyba. Práve obdobie adolescencie, teda puberty je vo vývoji dieťaťa kľúčové. Vtedy získava návyky potrebné pre svoj budúci sociálny rozvoj, pre rozhodovanie sa o svojej vlastnej budúcnosti.    
matka s dcerou
Máme v rodine adolescenta
Adolescent vidí matku a otca rôzne, buď ako zdroj emocionálneho tepla a pomoci, bez ktorého sa cíti bezbranne a bezmocne alebo ako silu, organizátora trestov a odmien, ale taktiež aj ako vzor, príklad pre napodobňovanie, stelesnenie múdrosti či ako priateľa, radcu, ktorému sa môže so všetkým zveriť. Je len na nás rodičoch ako sa budeme prezentovať, na základe čoho si naše dospievajúce dieťa, ktoré bolo len pred časom bábätkom, bude vytvárať obraz o nás a v podstate aj o tom ako to v takej rodine funguje. Aj keď u adolescentov možno pozorovať zvýšené sebavedomie v skutočnosti je veľmi krehké, zraniteľné a citlivé na hrubé napomenutia, ostrú kritiku, posmech, výčitky či nadávky. Každé drsné slovo rodiča vedie k tomu, že mladý človek skĺzne na pokrivenú cestu, z ktorej návrat nie je vždy ľahký. Mnohí rodičia si neuvedomujú, že ich deti sú sebavedomé a samostatné osobnosti, ktoré chcú poznať mravné hodnoty a ideály a vytvoriť si k nim pevné postoje podľa ktorých sa budú v živote riadiť. Aj na základe týchto nedorozumení vznikajú nedorozumenia a konflikty v rodine medzi rodičmi a ich deťmi.
dlouhé vlasy
Rodina je stále dôležitá
Rodina je pre adolescenta najdôležitejším a najvplyvnejším faktorom socializácie. Psychologický aspekt správania adolescenta závisí od rodinných podmienok súčasných aj minulých. Preto je dôležité si dávať veľký pozor na to ako rodičovstvo a rodinný život prezentujeme našim deťom.