Ženy

Kotly na drevo a niekoľko dôležitých charakteristík

Kotly na drevo môžeme bez výčitiek označiť za akési mozgy celého vykurovacieho systému. Na to, aby však správne pracovali, potrebujú mať dostatočný výkon. Na pleciach majiteľov kotlov na drevo je tento výkon zabezpečiť, no ten je potrebné riešiť ešte pred kúpou samotného zariadenia. Tento proces by ste mali konzultovať s odborníkmi na kotly. Pozrime sa však na niektoré zo základných charakteristík kotlov na drevo akými sú modulácia ich výkonu a výpočet požadovaného výkonu.

oheň

Kotly na drevo, modulácia ich výkonu a výpočet výkonu

Hovorí vám niečo modulácia výkonu pri kotloch na drevo? Ak nie, tak začnime tým, že výkon zariadenia úzko súvisí s nárokmi na teplo dodané do požadovaného priestoru. Rozdiel je samozrejme v tom, či je potrebné zvýšiť teplotu v byte, dome, kancelárii, obchode či inom priestore. Výkon kotlov na drevo je závislý okrem iného aj od teploty okolitého prostredia. Ak je nižšia teplota, potrebný je vyšší výkon kotla a naopak. Výkon kotla sa dá samozrejme regulovať a zastrešuje ju tzv. výkonová modulácia. Tú je možné pre väčšiu predstavivosť prirovnať k ovládaniu plameňa na klasickom plynovom sporáku. Ak v tomto prípade potrebujeme urgentne zohriať vodu v hrnci, tak využijeme maximálny možný plameň. Naproti tomu ak ju chceme zohriať pomalšie a udržiavať na rovnakej teplote, plameň by mal byť menší. Kotly na drevo však vedia regulovať svoj výkon automaticky v závislosti od sledovaných a posudzovaných vstupných parametrov. Vďaka nim je následne nastavený optimálny výkon tak, aby osoby nachádzajúce sa vo vykurovanom priestore pociťovali požadovanú úroveň tepla. Spomeňme ešte širokú lineárnu moduláciu výkonu kotla, ktorá bez dosiahnutia cyklovania kotla zabezpečí rovnomerné vykurovanie. Pod cyklovaním si teda môžeme predstaviť častú frekvenciu vypínania a zapínania, čo má žiaľ za následok vyššiu opotrebovanosť jednotlivých komponentov.

ohniště

Výpočet výkonu kotla je pomerne široká téma, no na úvod by sme mali spomenúť, že rozhodujúce sú vaše finančné možnosti a nároky na celé vykurovanie. Dôležitými faktormi sú v tomto ohľade rozmery vykurovaného priestoru a zamýšľaný typ paliva. Od nich závisí maximálny výkon kotla a ten je potrebné poznať ešte pred jeho obstaraním. Nemenej dôležitým determinantom je úroveň tepelných strát objektu. Aby nám kotly na drevo slúžili čo najlepšie, mali by sme citlivo a bez akéhokoľvek zanedbania zvážiť všetky okolnosti.

Množstvo ďalších informácií o vykurovaní nájdete na internetovej stránke http://vykurovanie24.sk/.