Tovar

Ako môžu vozidlá s autonómnym riadením formovať našu budúcnosť

Fiškálna výhoda však nie je hlavným prínosom tejto vznikajúcej technológie. Zhruba  94 percent dopravných nehôd je zapríčinených ľudskou chybou a zdá sa, že mnoho autonómnych vozidiel (AV) je naša jediná cesta k znižovaniu počtu smrteľných nehôd.
Automobily bez vodiča majú okrem toho ďalšie výhody, napríklad nižšiu spotrebu paliva, nižšie emisie CO2 a zníženie preťaženia. Toto sú hlavné spôsoby, ako môžu zmeniť náš život a vyniesť cestu na spotrebiteľský trh, ako aj výzvy, ktorým bude musieť toto rodiace sa odvetvie čeliť.hybrid.jpg
Budúcnosť s nulovou incidenciou
Bezpečnosť je rozhodujúca, pokiaľ ide o autonómne vozidlá, a aby verejnosť mohla prijať audiovizuálne prostriedky, musia byť bezpečnejšie v porovnaní s vozidlami poháňanými. Partnerstvá medzi rôznymi poskytovateľmi komponentov, vrátane výrobcov hardvéru a vývojárov softvéru, budú mať zásadný význam, aby boli k dispozícii plne funkčné, bezpečné a spoľahlivé autonómne vozidlá, ktoré spĺňajú prísne normy.
Preto je zavedenie 5G pre jazdcov vítaným vývojom. Táto technológia umožní majiteľom efektívne komunikovať s ostatnými vozidlami na cestách a predstavuje takú úroveň spolupráce, ktorá je pre vodičov ľudí nemožná. A ako bude táto technológia napredovať, vozidlá s vlastným riadením sa môžu stať jedinými vozidlami, ktoré vždy dodržiavajú pravidlá premávky, nikdy nebudú unavené a zostanú nezaujaté, čo nám umožní posunúť sa smerom k budúcnosti s nulovou incidenciou.doprava.jpg
Nová technológia = nové výzvy
Okrem všetkých výhod, ktoré vozidlá s vlastným riadením prinášajú, prinášajú aj nové problémy. Najnáročnejšou z nich je nezamestnanosť, ktorú spôsobí vodičom z povolania. Vedenie spoločnosti Lyft sa snažilo tento problém zmierniť naznačením, že vodiči by sa po výmene mali stať mechanikmi  – vzorec, ktorý určite nebude fungovať pre všetkých.
Vodiči nákladných vozidiel a taxislužby budú musieť byť preškolení na úlohy, ako je diaľkové monitorovanie vozidiel.