Tovar

Funkčné SEO musí byť zložené z on-page a off- page optimalizácie

Možno ste už teoreticky oboznámení s tým, čo je to SEO a aké funkcie takáto optimalizácia so sebou prinesie vám a vášmu podnikaniu na internete, respektíve vášmu zviditeľneniu v online priestore. Cieľom je orientovať sa na to, aby ste dosahovali vysokú a dobre viditeľnú priečku v internetovom vyhľadávači, akým je napr. Google. Týmto spôsobom si vás stále ľahšie nájdu potenciálni záujemcovia konkrétnej témy, služieb alebo produktov.

zemeguľa, notebook

Je ale vhodné rozobrať si tieto procesy a poukázať hlavne na to, že sa skladajú z vnútornej ako aj vonkajšej optimalizácie, teda z on-page a off-page seo. V oboch prípadoch vám s odhalením možných chýb či nedostatkov môže pomôcť profesionálna seo analýza.

Google, pohár piva

Vnútorná optimalizácia sa logicky zaoberá parametrami vašej stránky. Celkovo úpravou jej formy, aby čo najlepšie zodpovedala kritériám hľadacích robotov, aby ju títo následne umiestnili ako dostatočne kvalitný a relevantný výsledok k hľadaným výrazom, teda na dobre viditeľnú priečku. Dôležité je brať v úvahu technický stav webu, jeho architektúru, ale takisto obsah, čo je na ňom umiestnený, ktorý by mal zahŕňať predovšetkým efektívne kľúčové slová.

https://youtu.be/pqe7U4YOGOA

Vonkajšie SEO sa zaoberá inými procesmi a používa iné nástroje, je ale rovnako potrebné. Vlastne on-page ako aj off-page optimalizácia sa z hľadiska úspešnosti vzájomne dopĺňajú. Jedna bez druhej by neplnili ten správny efekt. Je teda potrebné pracovať takisto s vonkajšími faktormi, kde hlavnú úlohu zohrávajú spätné odkazy a ich získavanie. Spätné odkazy sa dajú získať registráciou do katalógov, ale aj ďalšími funkčnými cestami, ako napr. výmenou týchto linkov s iným webom, alebo ich kúpou. Populárnou formou linkbuildingu sú tiež PR články, čo sa tvária ako klasické informatívne články, ale dá sa do nich šikovným spôsobom zahrnúť spätný odkaz. Svojim spôsobom tak plnia reklamný účel v kombinácii s atraktívnym obsahom.