Spĺňa všetky normy

Každý parný čistič Kärcher SC1 spĺňa všetky normy z hľadiska bezpečnosti. Všetky elektricky vodivé diely sú chránené pred postrekujú sa vodou. Po každom treťom použití treba zariadenie vypláchnuť čírou vodou, aby vyplávali usadeniny vodného kameňa. Podľa stupňa tvrdosti vody vo vodovodnom odvápňujte zariadení v stanovených intervaloch, ktoré máte napísané v návodoch na použitie.

Základ upratovania

Parný čistič Kärcher SC1 možné používať takmer všade. Výsledok pri prvom použití tohto prístroja nie je väčšinou úplne uspokojivý, pretože sa na povrchu nachádzajú ešte stopy alebo filmy po starých prostriedkoch na upratovanie. Odporúčame Vám vykonať najprv základné upratovanie. To znamená najlepšie raz až dvakrát vopred zotrieť povrch handrou, aby bola bezo zvyšku rozpustená stará vrstva iných prostriedkov. Skôr než začnete odstraňovať špinu z plochy, otestujte reakciu materiálu v prípade pochybností v mieste, ktoré nie je priamo v zornom poli. Aby ste mohli rozpoznať prípadné zmeny farby a tvaru, počkajte tak dlho, až opäť uschne testovaná časť.