Rovnobežník. Lichobežník

Domů
Písomky z matiky
Matematické portály
Matematické zaujímavosti
Online testíky a hry
Internetový kvíz
Bonus
www.listy.tanika.sk
www.informatika.tanika.sk

Na tejto stránke nájdete niekoľko písomiek,  pracovných listov i prezentácií vhodných  na precvičenie učiva o ronobežnosti, rovnobežníku, lichobežníku a trojuholníku.. Materiály majú rôzny stupeň náročnosti.  Materiály budú priebežne dopĺňané.

Pracovné listy:

 

Odrážka

Premena jednotik dĺžky

Odrážka

Slovné úlohy na obvod a obsah

Odrážka

Obvod a obsah

Odrážka

Obvod a obsah - Les   Env

 

Písomky:

 

Odrážka

Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika

Odrážka

Vlastnosti rovnobežníkov

Odrážka

Obvod a obsah jednoduchý

Odrážka

Obvod a obsah

Odrážka

Uhly v štvoruholníkoch

 

Prezentácie:

 

Odrážka

Vlastnosti rovnobežníkov   aplikácia poznatkov

Odrážka

Lichobežníky

 

Online testík:

 

Odrážka

Premena jednotiek dĺžky

Odrážka

Obvod a obsah obdĺžnika a štvorca

Odrážka

Vlastnosti štvoruholníkov  

Odrážka

Lichobežník

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJ.sk

Domů | Písomky z matiky | Matematické portály | Matematické zaujímavosti | Online testíky a hry | Internetový kvíz | Bonus | www.listy.tanika.sk | www.informatika.tanika.sk

Na otázky ohľadne tohto webu odpovie [tanika@modernyucitel.net].
Posledná aktualizácia: 27. 12. 2012