Rovnice a nerovnice

Domů
Písomky z matiky
Matematické portály
Matematické zaujímavosti
Online testíky a hry
Internetový kvíz
Bonus
www.listy.tanika.sk
www.informatika.tanika.sk

Na tejto stránke nájdete niekoľko písomiek a pracovných listov vhodných  na precvičenie učiva o rovniciach a nerovniciach, na slovné úlohy na pohyb a spoločnú prácu. Materiály majú rôzny stupeň náročnosti. Materiály budú priebežne dopĺňané.

Pracovné listy:

 

Odrážka

Nerovnosť   dá sa využiť i v nižších ročníkoch

Odrážka

Nerovnica I.

Odrážka

Nerovnica II.

 

Písomky:

Odrážka

Slovné úlohy

 

 

Prezentácie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJ.sk

Domů | Písomky z matiky | Matematické portály | Matematické zaujímavosti | Online testíky a hry | Internetový kvíz | Bonus | www.listy.tanika.sk | www.informatika.tanika.sk

Na otázky ohľadne tohto webu odpovie [tanika@modernyucitel.net].
Posledná aktualizácia: 27. 12. 2012