Pomer. Priama a nepriama úmernosť

Domů
Písomky z matiky
Matematické portály
Matematické zaujímavosti
Online testíky a hry
Internetový kvíz
Bonus
www.listy.tanika.sk
www.informatika.tanika.sk

Na tejto stránke nájdete niekoľko písomiek,  pracovných listov i prezentácií vhodných  na precvičenie učiva o pomere, mierke mapy, priamej a nepriamej úmernosti.. Materiály majú rôzny stupeň náročnosti. Materiály budú priebežne dopĺňané.

Pracovné listy:

 

Odrážka

Priama a nepriama úmernosť

 

Písomky:

 

Odrážka

Pomer. Úmernosť A

Odrážka

Pomer. Úmernosť B

Odrážka

Pomer. Úmernosť C

Odrážka

Priama a nepriama úmernosť

Odrážka

Pomer, mierka, zhodnosť

 

Prezentácie:

 

Odrážka

Priama a nepriama úmernosť

 

Online testíky:

 
Odrážka

Pomer. Priama a nepriama úmernosť

 

 

 

 

 

 

 

NAJ.sk

Domů | Písomky z matiky | Matematické portály | Matematické zaujímavosti | Online testíky a hry | Internetový kvíz | Bonus | www.listy.tanika.sk | www.informatika.tanika.sk

Na otázky ohľadne tohto webu odpovie [tanika@modernyucitel.net].
Posledná aktualizácia: 27. 12. 2012